วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การวิจัยลูกค้าเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ลูกค้าไม่ได้จำกัดอยู่ที่การวิเคราะห์ความต้องการเชิงปริมาณเท่านั้นได้มีการชี้ให้เห็นว่าการวิจัยเชิงคุณภาพช่วยให้เข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้และกำหนดกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น